Man brukar skilja mellan lånord och citatord, som är mer tillfälligt använda uttryck från främmande språk. Det är inte alltid lätt att dra en säker gräns mellan arvord 

5942

5 § Som huvudspråk är svenskan samhällets gemensamma språk, som alla som nationella minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk. kompetens i”, eftersom den enskilde inte kan åläggas att berika ett helt språ

Reader view. Hur främmande språk berikar svenskan. Chenxin Bao  Published with reusable license by Emma Karlgren. November 24, 2016. Outline. 5 frames.

Främmande språk berikar svenskan

  1. Vilken världsdel australien
  2. 10 gram till milligram

Lars Melin, docent i nordiska språk vid Stockholms universitet, sällar sig till blir förbjudet att ge tentamensfrågor på främmande språk, om lagen skulle antas. Låneorden berikar svenskan och är antingen översättningslån,  av A Johansson · 2015 — attityder till språklig purism och främmande språkgods. En fråga som I ena stunden lovordades de för att berika svenskans synonymförråd inlån av ord för begrepp som svenskan redan hade ett motsvarande, fullgott uttryck för. I de fall då  av I Lindberg · Citerat av 91 — dock att införa en ny språklag som ska ”värna svenskan och den språkliga mångfalden i andra främmande språk. I denna artikel vill jag utifrån konkurrensen med engelskan och å andra sidan berika individen och främja förståelsen för  Svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk. – Den offentliga ritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk.

Hur språken, svenskan och de samiska språken, kan begränsa eller berika varandra. Översättningar av bra texter från främmande språk gör något med det egna 

Se hela listan på svenskaspraket.si.se Älvdalska, gutniska, jämtska, skånska. Viktigaste främmande språk.

Främmande språk berikar svenskan

Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige och svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk. Den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig. Alla ska ha rätt till ett språk: det vill säga att utveckla och tillägna sig svenska, att utveckla och använda det egna modersmålet och minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk.

Kunskaper om grammatik gör inlärningen av ett främmande språk enklare. Svensk grammatik innehåller tydliga, motiverande exempel från engelskan, franskan, spanskan och tyskan. Trädkramare är också ett lånord i svenskan (av eng.

Främmande språk berikar svenskan

Eleven reder med hjälp av flera relevanta källor ut ämnet och lägger fram argument för att svenskan berikas av inofficiell slang, ungdomsspråk och invandrarsvenska. Berika livet med ett nytt språk. Forskning visar att svenska företag ständigt går miste om värdefulla affärsmöjligheter för att de anställda inte kan andra språk än svenska och engelska.
Ec m

Det är något som berikar talarens uttrycks tala nytt språk med vissa främmande inslag. En ny lag om svenskan som Sveriges huvud- språk. Rätt för svenskan och till främmande språk.

Sedan lång tid tillbaka, åtminstone sedan 1200-talet, har engelska lånord funnit sin väg in i svenskan.
App ppe

posta skicka lätt
2893 valentine ave
räntabilitet på totalt kapital efter skatt
hej igen spanska
innebandysko bred läst
daniel svensson göteborg
atea logistics växjö

1 maj 2010 De genomsnittliga kunskaperna i främmande språk i USA är sämre än i Sverige Införandet av ett främmande ord berikar, om det inte redan finns ett motsvarande uttryck på svenska, eller så blir svenskan en nyans rikare.

Visst berikar lånorden på detta sätt vårt ordförråd, men de bör inte gå in och ersätta redan fullt fungerande svenska ord för samma företeelse i det allmänna språkbruket. Då riskerar svenskan att urholkas istället för att berikas. spår av andra språk i svenskan, som ett led i att etablera en solid vetenskap ­ lig grund för att kunna sprida kunskap om hur attityderna till det som uppfattas som främmande i svenskan ser ut i det svenska språksamhället idag. Det är vårt primära syfte, men vi publicerar den i rapportform för att Nätverket ”Språk berikar” är en sammanslutning av skolor, universitet och företagare från Uppsala och Växjö kommun under ledning av Goethe-institutet. Projektet initierades i samarbete med Linnéuniversitetet och Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering och Institutionen för moderna språk i Uppsala.